VISIE EN MISSIE

Visie
Door een performante organisatie en innovatieve producten dé partner zijn voor refractaire materialen en industriële warmteprocessen.

Missie
• We gaan onze uitdagingen aan in partnership met leveranciers en klanten.
• We blijven steeds op zoek naar innovatie.
• We houden focus op groei en rendabiliteit.
• We communiceren open en objectief.
• We durven onze werkwijze en ons gedrag in vraag stellen en sturen bij waar
   nodig.

Waarden
• Klantgerichtheid
• Vertrouwen
• Respect
• Eerlijkheid
• Professionalisme
• Zelfontplooiing

Share